Mga Teorya sa Wika

27 Comments

 1. A. Mga Teoryang Hango sa mga Bagay sa Kapaligiran

 • Teoryang Ding-dong

Ayon kay Max Muller, ang bawat bagay sa mundo ay may kaugnay na tunog.

§         Teoryang Bow-wow

Ayon sa teoryang ito ginagagad ng tao ang tunog na likha ng kalikasan.

 1. B. Mga Teoryang Hango sa Kilos at Gawi ng Tao

 • Teoryang Yum-yum

Ang pagtugon ng tao sa alinmang bagay na nangangailangan ng aksyon ay ginagawa sa pamamagitan ng bibig.

Teoryang Yo-he-ho

Ayon kay D.S. Diamond, isang linggwista, ang tao ay natututong magsalita bunga ng pwersang pisikal.

§         Teoryang Pooh-pooh

Sinasabing ang wika ay nanggagaling sa mga tunog ng silakbo ng damdamin

§         Teoryang Ta-ra-ra-boom-de-ay

Pinaniniwalaan na ang wika ay nagmula sa mga tunog na nililikha sa mga ritwal.

§         Teoryang Sing-song

Ayon kay Jesperson, nagmula ang wika sa pag-awit ng mga sinaunang tao.

 1. C. Teoryang Hango sa Pananampalataya

 • Teoryang Biblikal

Ang wika ay naaayon sa Banal na Kasulatan. Makikita ito sa kwentong Tore ng Babel.

Mga Kakanyahan ng Wika

3 Comments

Ang pag-unawa sa kahulugan ng wika ay nangangailangan ng elaborasyon. Kung kaya’t marapat na suriin ang mga katangian nito upang lubos na maunawaan ang kahulugang taglay nito.

 • Ang wika ay sistematiko

May tuntunin o kumbensyong sinusunod ang wika. Walang wika na walang kaayusan o sistema.

 • Ang wika ay sinasalitang tunog

Bawat wika ay may set ng mga makahulugang tunog na tinatawag na ponema. Ang mga tunog ang nakalilikha ng aparato sa pagsasalita.

 • Ang wika ay arbitraryo

Nakabubuo ang bawat komunidad ng sariling wika na ikinaiba sa ibang komunidad.

 • Ang wika ay ginagamit sa komunikasyon
 • Ang wika ay pantao
 • Ang wika ay simbolo

Ang wika ay ginagamit na palatandaan. Ito ay nagrerepresenta ng isang kahulugan sa bawat wika.

Kahulugan ng Wika

4 Comments

Sinasabing isa sa pinakadakilang biyaya ng Diyos sa tao ay ang wika. Ito ang instrumento niya sa pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa at lipunan.

Walang istandard na kahulugang maibibigay sa wika , ito ay kadalasang  binibigyang-kahulugan sa pamamagitan ng kakanyahan at katangian nito.

 1. Ang wika ang pangunahin at pinakakomplikadong anyo ng simbolikong gawaing pantao (Archibald Hill)
 2. Ang wika ay sistematikong balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura.

Ang wika ay arbitraryong sistema ng mga sinasalitang tunog na ginagamit para sa komunikasyon ng tao (Wardaugh, 1972)

Newer Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.