–          Isaalang-alang ang kakayahan at kasanayan ng taong babasa sa wikang gagamitin.

–          Ang tamang paggamit ng wika ay tulay upang magkaroon ng pagkakaunawaan ang mambabasa at manunulat.

Advertisements