–          Mauunawaang lubos ng mambabasa ang nais iparating ng manunulat kung ikokonsider ang kultura at saloobin ng mambabasa.

–          Magkakaroon ng positibong impresyon ang mambabasa sa manunulat kapag binigyang-pansin ang kanilang kultura at saloobin.

Advertisements