–          Kinakailangang alamin ang inaasahan ng mambabasa sa isang teksto.

–          Tiyakin na makita ng mambabasa ang kahalagahan ng teksto.

–          Ang panlasa ng mga mambabasa ay mahalaga upang makita ang bisa nito.

Advertisements