Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kahalagahan ng pagsulat.

  1. Nagiging daan ang pagsulat upang ipahayag ang saloobin at damdamin.
  2. Nagsisilbing komunikasyon sa kapwa ang pagsulat.
  3. Nagagamit ito para sa lalong pagkatuto.
  4. Ginagamit bilang isang paraan ng pagtataya sa naging pagsulong ng estudyante sa wika.
  5. Nakatutulong ito sa paglinang ng lohikong pag-iisip at paglutas sa suliranin.
Advertisements