• Ang pagsulat ay anumang pagpapahayag na gamit ang letra o alpabeto.
  • Ang paggsulat ay isang proseso ng pagtatala ng karakter sa isang midyum na may layuning makabuo ng mga salita.
Advertisements