Ang pakikinig ay isang makapangyarihang intrumento ng komunikasyon na nagsisilbing impluwensya upang makipag-usap nang mabuti (John Marshall).

Ito ay kombinasyon ng kakayahang makarinig ng mga tunog at ng paghihintay sa pagiging pagtanggap sa nagsasalita sa anumang pinanggagalingan ng mensahe. (Wolf, 1983).

Advertisements