Sinasabing isa sa pinakadakilang biyaya ng Diyos sa tao ay ang wika. Ito ang instrumento niya sa pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa at lipunan.

Walang istandard na kahulugang maibibigay sa wika , ito ay kadalasang  binibigyang-kahulugan sa pamamagitan ng kakanyahan at katangian nito.

  1. Ang wika ang pangunahin at pinakakomplikadong anyo ng simbolikong gawaing pantao (Archibald Hill)
  2. Ang wika ay sistematikong balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura.

Ang wika ay arbitraryong sistema ng mga sinasalitang tunog na ginagamit para sa komunikasyon ng tao (Wardaugh, 1972)

Advertisements