–          Maaaring magsaliksik sa paksang napili.

–          Piliin ang paksang naayon sa inyong interes.

Advertisements