Ang pagbasa ay isang proseso sa inteaksyon ng mambabasa at ng awtor.

Ang pagbasa ay ang pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag pang mabigkas nang pasalita.

Ang pagbasa ay isang paraan din ng pag-unawa sa wika ng awtor sa pamamagitan ng mga nakalimbag na simbolo.

Advertisements