–          Mahalagang magkaroon ng kaangkupan at tamang gramatika sa pagsulat upang hindi makalikha ng kalituhan sa mambabasa.

–          Mas nakatuon ang tamang gramatika at kaangkupan sa pasulat na pagpapahayag.

–          KInakailangan ang pag-eedit sa pagsulat.

Advertisements