–          Isaalang-alang ang pokus ng sulatin.

–          Kinakailangang alam mo ang dahilan ng iyong pagsulat.

–          Bilang manunulat, kinakailangang sa umpisa pa lamang ay alam mo na ang iyong layunin upang hind imaging watak-watak ang iyong ideya.

Advertisements