Maraming elemento na nakaaapekto upang makinig o hindi makinig nang lubusan ang  isang indibidwal. Kabilang sa mga elementong ito ay paksa, ang tagapagsalita, biswal (na maaaring makatulong sa pakikinig) at lugar.

Advertisements