• Kaalaman

Mahalagang alam ng isang tagapagsalita ang kanyang sasabihin sa kanyang kausap. Kung alam niya ang kanyang sinasabi, masasabing may laman ito o may kabuluhan.

  • Tiwala sa Sarili
  • Kasanayan

Kinakailangan angkinin ng tagapagsalita ang mga kasanayan tulad ng malinaw na pagsasalita, wastong pagbigkas ng salita, maayos na pagtayo sa entablado, pagkumpas ayon sa diwa ng sinasabi, diin at uri ng tinig.

Advertisements