Ang pag-unawa sa kahulugan ng wika ay nangangailangan ng elaborasyon. Kung kaya’t marapat na suriin ang mga katangian nito upang lubos na maunawaan ang kahulugang taglay nito.

  • Ang wika ay sistematiko

May tuntunin o kumbensyong sinusunod ang wika. Walang wika na walang kaayusan o sistema.

  • Ang wika ay sinasalitang tunog

Bawat wika ay may set ng mga makahulugang tunog na tinatawag na ponema. Ang mga tunog ang nakalilikha ng aparato sa pagsasalita.

  • Ang wika ay arbitraryo

Nakabubuo ang bawat komunidad ng sariling wika na ikinaiba sa ibang komunidad.

  • Ang wika ay ginagamit sa komunikasyon
  • Ang wika ay pantao
  • Ang wika ay simbolo

Ang wika ay ginagamit na palatandaan. Ito ay nagrerepresenta ng isang kahulugan sa bawat wika.

Advertisements