• May maayos na personalidad, wastong pananamit at kagalang-galang na tindig.
  • May layunin at lubos na kaalaman sa paksa na ibinabagay sa pinag-uukulan at sa okasyon.
  • May matatag na damdamin at malawak na kaisipan.
  • May kasanayan sa wika, retorika at balarila.
Advertisements