• Ang Pakikinig Bilang Produkto

Ang pag-unawa sa tunog na naririnig ay kalimitang kaakibat ng resulta nito. Maaaring ang produkto ng pakikinig ay makikita sa verbal at di-verbal na pagtugon ng tagapakinig.

  • Ang Pakikinig Bilang Proseso

Sinasabing ang pakikinig ay isang kognitibong proseso mula sa pagdinig ng tunog, pagkilala ng tunog patungo sa pagbibigay ng interpretasyon sa tunog.

Advertisements