Ayon kina Andrew Wolvin at Carolyn Coakely (1996), may limang dahilan kung bakit nakikinig ang isang indibidwal.

  • Diskriminatori

Pakikinig upang makilala ang kaibahan o katangian ng mga tunog. Ito ang karaniwang paraan ng pakikinig.

  • Komprehensibo

Pakikinig upang maunawaan ang mensahe

  • Terapyutik

Pakikinig upang mabigyan ng pagkakataon ang isang taong ibahagi ang kanyang suliranin.

  • Kritikal

Pakikinig upang mataya ang mensahe

  • Nagpapahalaga

Pakikinig upang masiyahan sa mga salita at sa karanasan ng iba

Advertisements