• Paghihinuha

Subuking maghinuha kung ano ang maaaring mapakinggan upang maging pamilyar sa paksang pakikinggan.

  • Pagbibigay ng Pansin sa Diin ng Pagsasalita ng Tagapagsalita

Makatutulong ito upang mabigyan ng linaw at pansin ang mga mahahalagang detalye.

  • Pagtatala

Mainam ang gawaing ito upang matandaan ang mahahalagang impormasyon na napakinggan.

Advertisements