• Denotasyon

Ito ang literal na kahulugan ng mga salita. Ang ibig sabihin nito ay tahas, aktuwal, tiyak at tuwirang kahulugan ng mga salita.

 • Konotasyon

Ito ang mga di-tuwiran o mga pahiwatig na kahulugan kasama ng lahat ng emosyon, pabor o hindi pabor na tono na kaiba sa literal na kahulugan.

 • Kasingkahulugan

Ito ay tumutukoy sa mga salitang magkasingkahulugan.

 • Kasalungat

Ito ay tumutukoy sa mga salitang magkasalungat ang kahulugan.

 • Pahiwatig

Nauunawaan ang isang pahayag sa pagkuha ng pahiwatig na kasama sa mga salitang nasa pahayag.

 • Idyoma

Pahayag na hindi literal ang kahulugan ng mga salita.     Kinakailangang kunin ang panlahat na kaisipan ng kabuuang pahayag            upang malaman ang kahulugan nito.

Hal: mababaw ang luha (madaling umiyak)

 • Tayutay

Tinatawag din itong patalinghagang pahayag. May kahulugan itong konotasyon.

  • Pagbibigay-katauhan– pahayag ito na ang karaniwang mga bagay ay ginagawang parang tao.
   • Pagtutulad – Dalawang bagay ang pinaghahambing at ginagamit ang mga pariralang gaya ng, tulad ng, kawangis at kapara.
    • Pagwawangis – tuwiran o tiyak na paghahambing ng dalawang bagay  at hindi gumagamit ng mga panulad na salita.
     • Pagmamalabis – lughang nagmamalabis sa paglalarawan.
      • Pagpapalit-tawag – nagpapalit ito ng pangalan o katawagan sa mga bagay na tinutukoy.
       • PagpapalitSaklaw – pagbanggit ng bahagi bilang pantukoy sa kabuuan.

        • Pagtawag – kinakausap ang na parang tao ang mga bagay na parang naroroon at kaharap gayong wala naman.

         • Pag-uyam – gumagamit ng pangungutya kahit tila kapuri-puri ang pahayag.

          • Pagsalungat – gumagamit ng dalawang salitang magkasalungat ang kahulugan.
           • Paglilipat-wika – ginagamit ang mga namumukud-tangiang pang-uri sa mga bagay na angkop lamang sa tao.
           Advertisements