Ang pagtatalumpati ay sining ng pagpapahayag na tumatalakay sa isang mahalagang paksa na may layuning magbigay kaalaman, magmulat at manghikayat.

Kahalagahan

 1. Napagbubuti ang kakayahan sa pangangatwiran.
 2. Nahuhubog ang kakayahan sa pangunguna.
 3. Napagtitibay ang tiwala sa sarili.
 4. Natututo ng tamang pagharap sa madla.
 5. Nakabibigkis nang maayos at wastong pagsasama-sama ng mga salita.

Paraan ng Pagtatalumpati

 1. Talumpating Binabasa – pinag-aralang mabuti at nagsanay sa pagbigkas sa harap ng madla
 2. Talumpating Isinaulo – pinaghandaang mabuti at kinabisa
 3. Talumpating Binalangkas – binibigkas ang talumpati gamit ang patnubay ng balangkas
 4. Talumpating Walang Paghahanda – ibinabatay lamang ang sasabihin sa sariling kaalaman at karanasan.

Uri ng Talumpati

 1. Talumpating Nagbibigay-aliw– isinasagawa sa mga handaan, pagtitipon o salu-salo
 2. Talumpating Nagdaragdag – kaalaman – madalas isinasagawa sa mga lektyur at pag-uulat.
 3. Talumpating Nanghihikayat – ginagamit upang mapakilos, mag-impluwensya sa tagapikinig.
 4. Talumpating Nagbibigay-galang – ginagamit sa pagtanggap sa bagong kasapi o bagong dating
 5. Talumpating Nagbibigay-papuri – ginagamit sa pagbibigay ng pagkilala sa mga pumanaw.

Mga Dapat Bigyang- Pansin sa Pagtatalumpati

 1. Tindig – tumayo ng tuwid at maging palagay sa entablado
 2. Galaw – maging tiyak sa pagkilos
 3. Kumpas -nakatutulong sa pagbibigay-diin sa sinasabi. Maging maingat sa bawat pagkumpas dahil bawat kumpas ay may kahulugan.
 4. Tinig – tamang bigkas at pagbaba  at pagtaas ng tinig
Advertisements