Ayon kay Taylan D., ang pagbasa ay maaaring mauri sa mga sumusunod:

Iskaning o Palaktaw na Pagbasa

Ang nagbabasa ay tumutunton sa mahahalagang salita, mga pamagat at
mga subtitulo. Palaktaw-laktaw na pagbubuklat sa materyal ang paraang ginagamit sa ganitong pagbasa.


Iskiming
Ang iskiming ay mabilisang pagbasa upang makuha ang pangakalahatang
ideya ng teksto. Pahapyaw na pagbasa ang isinasagawa sa mga seleksyion tulad ng pamagat. Ginagawa ito para sa pagtingin o paghanap ng mahahalagang impormasyon na maaaring makatulong sa bumabasa.


Previewing
Sinusuri ng mambabasa ang kabuuan, estilo at register ng wika ng
sumulat.


Kaswal na Pagbasa
Kadalasang ginagawa bilang pampalipas oras lamang

Masuring Pagbasa
Isinasagawa ang pagbasa na ito nang maingat para maunawaan ganap ang
binabasa upang matugunan ang pangangailangan.

Pagbasang May Pagtatala
Ito ang pagbasang may kaakibat na pagtatala o pagha-highlight ng
mahahalagang impormasyon sa teksto.

              Advertisements