1. Teknikal na Pagsulat – isang uri ng tekstong ekspositori na nagbibigay ng impormasyon para sa komersyal o teknikal na layunin. Lumilikha ang manunulat ng dokumentasyon para sa teknolohiya.
  2. Referensyal na Pagsulat – isang uri ng pagsulat na nagpapaliwanag, nagbibigay ng impormasyon o nagsusuri. Layunin nito na maiharap ang impormasyon batay sa katotohanan.
  3. Jornalistik na Pagsulat – isang uri ng pagsulat ng balita.
  4. Akademikong Pagsulat – ito ay may sinusunod na particular na kumbensyon. Ito  layunin nito ay maipakita ang resulta ng pagsisiyasat o pananaliksik na ginwa.
Advertisements