Mga Salik sa Pag-unawa sa Binasa

Leave a comment

Ayon kay Field ( 2003 ), ang pagbabasa ay isang komplikadong sistema ng pagbibigay-kahulugan mula sa mga nakalimbag na simbolo  na kinakailangan ng mga sumusunod:

1.    Kaalaman sa Paksa

makatutulong sa mainam na pagkaunawa kung ang mambabasa ay pamilyar o may kaalaman sa paksang tatalakayin ng may-akda.

2. Dating Kaalaman/Karanasan

marapat na gamitin din ng mambabasa ang dating kaalaman nang sa gayon maging interaktibo ang proseso nito.

3. Kasanayan sa Pagbasa

kailangan ng isang mambabasa ang mga kasanayan sa pagbasa gaya ng paghihinuha, pagbubuod at iba pa.

4. Kakayahang Pangwika

dapat alam ng mambabasa ang kahulugan ng mga bahagi ng pananalitang ginamit ng may-akda batay sa konteksto nito.

5. Estratehiya sa Pangangatwiran

ang diskarte sa pag-unawa o pamamaraan sa pagpapaliwanag ng mga proposisyong binabanggit ng may-akda

6.  Interes at Motibasyon

ang mga ito ay nagsisilbing panghalina upang patuloy na basahin ang akda.

Advertisements

Uri ng Pagbasa

10 Comments

Ayon kay Taylan D., ang pagbasa ay maaaring mauri sa mga sumusunod:

Iskaning o Palaktaw na Pagbasa

Ang nagbabasa ay tumutunton sa mahahalagang salita, mga pamagat at
mga subtitulo. Palaktaw-laktaw na pagbubuklat sa materyal ang paraang ginagamit sa ganitong pagbasa.


Iskiming
Ang iskiming ay mabilisang pagbasa upang makuha ang pangakalahatang
ideya ng teksto. Pahapyaw na pagbasa ang isinasagawa sa mga seleksyion tulad ng pamagat. Ginagawa ito para sa pagtingin o paghanap ng mahahalagang impormasyon na maaaring makatulong sa bumabasa.


Previewing
Sinusuri ng mambabasa ang kabuuan, estilo at register ng wika ng
sumulat.


Kaswal na Pagbasa
Kadalasang ginagawa bilang pampalipas oras lamang

Masuring Pagbasa
Isinasagawa ang pagbasa na ito nang maingat para maunawaan ganap ang
binabasa upang matugunan ang pangangailangan.

Pagbasang May Pagtatala
Ito ang pagbasang may kaakibat na pagtatala o pagha-highlight ng
mahahalagang impormasyon sa teksto.

       Konsepto sa Pagbasa

       1 Comment

       Ang pagbasa ay isang proseso sa inteaksyon ng mambabasa at ng awtor.

       Ang pagbasa ay ang pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag pang mabigkas nang pasalita.

       Ang pagbasa ay isang paraan din ng pag-unawa sa wika ng awtor sa pamamagitan ng mga nakalimbag na simbolo.

       IBA’T IBANG GAWAIN SA PAGSASALITA

       2 Comments

       Pakikipag-usap

       Ang pagpapalitan ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng salita ay tinatawag na pakikipag-usap. Ito ay isang masining na paraan ng pakikipagtalastasan.

       Mga Dapat Ugaliin sa Pakikipag-usap

       1.      Iwasan ang pagtawa habang nakikipag-usap

       2.      Iwasan ang panghihiya sa kausap

       3.      Iwasan ang hindi pakikinig sa kausap

       4.      Iwasan ang pagpintas sa sinasabi ng kausap

       Pagkukuwento

       Ito ay isang uri ng salaysay na nagsasaad ng mga pangyayaring maaaring totoo o kaya ay kathang-isip lamang.

       Ilang Pamantayan sa Pagkukuwento

       1.      Tiyaking alam na alam ang kuwentong isasalaysay

       2.      Sikaping maging masigla sa pagsasalita

       3.      Bigkasing malinaw ang mga salita

       4.      Huwag magmadali sa pagkukwento

       5.      Tumingin sa nakikinig

       Pakikipanayam

       Ito ay kinasasangkutan ng dalawang tao o pangkat na may nagtatanong at may sumasagot. Ito ay naglalayong makaalam ng mga bagay-bagay tungkol sa taong kinakapanayam.

       Mga Dapat Bigyang-Pansin

       1.       Oras – kinakailangang may abiso muna sa taong nais kapanayamin upang ang bawat panig ay may pagkakataong makapaghanda.

       2.       Mga Tanong – bumuo ng makabuluhang tanong na humihingi ng tiyak na kasagutan .

       Debate

       Ito ay pakikipagtalo tungkol sa isang isyung kontrobersyal at napapanahon. Maaaring ito ay pormal o hindi pormal. May dalawang panig an gang pagdedebate:ang sumasang-ayon at hindi dumasang-ayon.

       Pagtatalumpati

       Ang pagtatalumpati ay isag sosyal o panlipunang gawain dahil kadalasang isinasagawa sa publiko. Maaari itong biglaan o may paghahanda.

       MGA KASANGKAPAN SA PAGSASALITA

       24 Comments

       Tindig

       Dapat tumindig nang maginhawa at maluwag ang nagsasalita. Maging anyong kagalang-galang at maginoo. Tuwid ang katawan at ulo sa paglakad sa entablado.

       Kumpas

       Nakatutulong ito upang maihatid nang maayos ang mensahe. Maaaring gamitin ang buong katawan kung gumagalaw sa entablado at maaari rin namang bahagi ng katawan lamang.

       Ekspresyon ng Mukha

       Ito ang nagsisilbing hudyat sa mga tagapakinig upang malaman ang emosyon ng nagsasalita. Siguraduhing ang salitang binibigkas ay angkop mga ekspresyon ng mukha.

       Dapat iwasan ang:

        1. pagtungo
        2. pagbabasa ng palagian sa mga tala
        3. pagsasalita na kausap ang dingding

       Tinig o Boses

       Ito ang pinakaimportanteng kasangkapan ng pakikipagtalastasan. Nakapaloob dito ang wastong paggamit ng mga sangkap sa pagsasalita  at wastong paghinga upang makatulong sa pagkakaroon ng angkop at natural na tinig.

       Mga Kailangan sa Mabisang Pagsasalita

       4 Comments

       • Kaalaman

       Mahalagang alam ng isang tagapagsalita ang kanyang sasabihin sa kanyang kausap. Kung alam niya ang kanyang sinasabi, masasabing may laman ito o may kabuluhan.

       • Tiwala sa Sarili
       • Kasanayan

       Kinakailangan angkinin ng tagapagsalita ang mga kasanayan tulad ng malinaw na pagsasalita, wastong pagbigkas ng salita, maayos na pagtayo sa entablado, pagkumpas ayon sa diwa ng sinasabi, diin at uri ng tinig.

       Mga Katangian ng Isang Mahusay na Tagapagsalita

       2 Comments

       • May maayos na personalidad, wastong pananamit at kagalang-galang na tindig.
       • May layunin at lubos na kaalaman sa paksa na ibinabagay sa pinag-uukulan at sa okasyon.
       • May matatag na damdamin at malawak na kaisipan.
       • May kasanayan sa wika, retorika at balarila.

       Older Entries Newer Entries